chính sách bồi thường

Chính sách bồi thường

1.Các trường hợp được bồi thường:

– Nếu trong quá trình vận chuyển, hàng hóa của khách hàng bị hư hỏng do lỗi của công ty, chúng tôi đảm bảo sẽ bồi thường theo mức độ hư hỏng của hàng hóa cho khách hàng.

– Trường hợp khách hàng gửi COD bị mất, công ty Nam Phú Thịnh sẽ tiến hành bồi thường theo giá trị thu hộ của hàng hóa, tuy nhiên giá trị không vượt quá 3.000.000 đồng/bưu gửi.

– Trường hợp khách hàng không đăng ký gói dịch vụ bảo hiểm hàng hóa, công ty Nam Phú Thịnh sẽ bồi thường tối đa là 4 lần cho các bưu gửi bị hỏng, lạc mất do lỗi của công ty, tuy nhiên giá trị của bưu gữi sẽ không vượt quá 3.000.000 đồng.

2.Tiến hành bồi thường:

– Công ty Nam Phú Thịnh sẽ gửi bảng xác nhận khoản tiền bồi thường và thông báo hàng hóa bị hư hỏng (mức độ hư) hay bị mất, 2 bên có nghĩa vụ phải xác nhận chậm nhất trong 1 tuần làm việc.

– Khách hàng xác nhận các thông tin, số lượng và mức bồi thường của Nam Phú Thịnh, sau khi đảm bảo chính xác sẽ ký xác nhận trên các chứng từ liên quan do Nam Phú Thịnh Express cung cấp.

3. Các trường hợp không có trách nhiệm bồi thường:

– Một số trường hợp bất khả kháng do thiên tai, hỏa hoạn,…

– Một số thiệt hại gián tiếp được gây ra bởi hậu quả của việc mất mát, hư hỏng.

– Những sản phẩm trong danh sách loại cấm gửi.

– Bưu gửi được chuyển đến nhầm địa chỉ do lỗi của khách hàng.

4. Thời hạn bồi thường đơn hàng:

Sau khi tất cả các bên đã xác định và thống nhất về trách nhiệm, mức bồi thường cho thiệt hại của hàng hóa trong quá trình vận chuyển, khách hàng của chủ đơn hàng có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ các hóa đơn, chứng từ có liên quan đến việc bồi thường cho bên còn lại để hoàn tất thủ tục.

Bên có lỗi có nghĩa vụ phải bồi thường cho bên còn lại trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hóa đơn, trường hợp bồi thường chậm (sau 30 ngày) thì bên có lỗi phải trả thêm tiền lãi do chậm thanh toán theo quy định của pháp luật