Tập đoàn DKSH Việt Nam

Tập đoàn DKSH Việt Nam

DKSH là công ty dịch vụ phát triển thị trường, giúp các doanh nghiệp muốn phát triển công việc kinh doanh tại Việt Nam bằng mạng lưới toàn cầu cũng như khả năng chuyên môn, giúp doanh nghiệp nhanh chóng phát triển mạnh tại các thị trường mới.

Công ty có 18 địa điểm kinh doanh, bao gồm nhiều văn phòng, trung tâm phân phối cũng như nhiều trạm trung chuyển trên toàn quốc, số lượng nhân viên lên đến 4.700, cam kết xây dựng mối quan hệ hợp tác kinh doanh lâu dài tại Việt Nam, mang nhiều tiêu chuẩn và công nghệ quốc tế để ứng dụng tại thị trường Việt, góp phần phát triển cộng đồng.

Vào năm 2009, Công ty TNHH DKSH Việt Nam theo xu hướng của Tập đoàn để tạo nên một thương hiệu DKSH toàn cầu tại 35 thị trường.

Nam Phú Thịnh Express được chọn là một trong những đối tác chiến lược quan trọng của công ty DKSH Việt Nam, hỗ trợ quá trình kho vận của công ty trong suốt quy trình dịch vụ bán hàng và tiếp thị, giúp giải quyết những mối lo về an toàn trong vận chuyển hàng hóa, đảm bảo trong quá trình lưu kho.